Wersje językowe
Regulamin

Regulamin

1.         Wprowadzenie

1.1     Niniejsze warunki regulują korzystanie z naszej strony internetowej.

1.2     Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz te warunki w całości; jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami w całości lub jakiejkolwiek części tych warunków, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej.

1.3     Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej lub dokonasz na niej zakupu poprosimy Cię o akceptację niniejszego Regulaminu.

1.4     Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby korzystać z naszej strony internetowej. Korzystając z niej i akceptując niniejszy Regulamin oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat.

1.5     Nasza strona używa plików cookies. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na używanie przez nas Cookiem w zgodzie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności i Cookies.

2.         Zgoda na korzystanie z naszej strony internetowej

2.1     Dozwolone jest:

(a)      Przeglądanie naszej strony internetowej w przeglądarce internetowej

(b)      pobieranie naszej strony internetowej do pamięci podręcznej w przeglądarce internetowej

(c)      drukowanie z naszej strony internetowej

          z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu.

2.2     Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych przez pkt. 2.1 lub innych postanowień niniejszych warunków, nie wolno pobierać żadnych materiałów z naszej strony internetowej lub zapisywać takich materiałów na żadnym urządzeniu.

2.3     Można korzystać tylko z naszej strony dla celów osobistych i nie wolno korzystać z naszej strony internetowej do innych celów.

2.4     Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych przez niniejszy Regulamin, nie wolno edytować lub w inny sposób modyfikować żadnych materiałów na naszej stronie internetowej.

2.5     Jeśli nie jesteś właścicielem lub nie posiadasz odpowiednich praw do materiału, zabronione jest:

(a)      publikować materiałów i treści z naszej strony internetowej (w tym publikować ich na innej stronie internetowej)

(b)      sprzedawać, wynajmować lub licencjonować materiałów i treści z naszej strony internetowej

(c)      prezentować materiałów i treści z naszej strony internetowej publicznie

(d)      wykorzystywać materiałów i treści z naszej strony internetowej w celach komercyjnych

(e)      rozpowszechniać materiałów i treści z naszej strony internetowej.

2.6     Niezależnie od postanowień pkt. 3.5, można rozpowszechniać nasz newsletter w formie drukowanej i elektronicznej.

2.7     Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do wybranych obszarów naszej stronie internetowej lub wręcz zablokowanie dostępu do całości naszej strony internetowej według własnego uznania; nie wolno obchodzić blokady lub próbować obchodzić blokady dostępu do naszej strony internetowej.

3.         Dopuszczalne wykorzystanie

3.1     Zabronione jest:

(a)      podejmowanie działań oraz korzystanie z naszej strony internetowej w sposób, który może doprowadzić do jej uszkodzenia, przerwy w działaniu lub utraty wydajności

(b)      korzystanie z naszej strony internetowej w sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, mający na celu oszustwo lub inne szkodliwe działanie, bądź też jest z w/w powiązane

(c)      korzystanie z naszej strony internetowej w celu kopiowania, przechowywania, przekazywania, wysyłania, używania, publikowania lub dystrybuowania materiałów zawierających, bądź powiązanych z wirusami komputerowymi, trojanami, programami typu spyware i malware, keyloggerami, rootkitami lub innym złośliwym oprogramowaniem

(d)      Przeprowadzanie automatycznego lub ręcznego zbierania danych z naszej strony internetowej bez naszej pisemnej zgody

(e)      dostępu lub innej interakcji z naszą stroną internetową za pomocą botów lub innych zautomatyzowanych programów

(f)      wykorzystania danych z naszej strony internetowej w celach marketingowych.

3.2     Nie wolno korzystać z danych z naszej strony internetowej, aby skontaktować się z osobami fizycznymi, firmami lub innymi podmiotami.

3.3     Wszystkie informacje dostarczone do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej, lub w stosunku do naszej strony internetowej, są prawdziwe, dokładne, aktualne, kompletne i nie wprowadzają w błąd.

4.         Produkty

4.1     Produkty i ceny podane na naszej stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w myśl prawa.

4.2     Okresowo możemy zmieniać produkty dostępne na naszej stronie i nie zobowiązujemy się do kontynuowania dostaw żadnego konkretnego produktu lub rodzaju produktu.

4.3     Pomimo naszych wysiłków i starań niektóre ceny podane na naszej stronie internetowej mogą zawierać błąd. W takim przypadku po wykryciu błędu skontaktujemy się z Klientem przed przetworzeniem takiego zamówienia.

4.4     Sprzedaż i zakup produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej odbywa się po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. O zaakceptowanie tych postanowień Klient będzie proszony przy każdym zakupie na naszej stronie internetowej.

4.5     Wszelkie opinie oraz recenzje zakupionych przedmiotów podlegają postanowieniom sekcji 9 niniejszego Regulaminu.

5.         Zakupy i zwroty

5.1     Przez złożenie zamówienia Użytkownik zawiera z nami umowę kupna-sprzedaży.

5.2     Po złożeniu zamówienia oczekujemy maksymalnie 48 godzin na dokonanie wpłaty.

5.3     Płatności realizujemy przy użyciu systemu Paypal. Zapłacić można zarówno ze swojego salda na koncie Paypal, jak również przy użyciu karty kredytowej lub debetowej. W celu dokonania płatności za produkty zamówione na naszej stronie internetowej nie jest konieczne posiadanie lub zakładanie konta w systemie Paypal.

5.4     Opłacone zamówienia wysyłamy od poniedziałku do soboty w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia płatności.

5.5     W przypadku nieotrzymania przesyłki w ciągu 14 dni prosimy o kontakt z nami, pomożemy w jej lokalizacji, bądź znajdziemy inne satysfakcjonujące rozwiązanie.

5.6     W przypadku, gdy przysyłka dotrze do Klienta uszkodzona prosimy o niezwłoczny kontakt z nami w celu oszacowania szkody i znalezienia rozwiązania.

5.7     W ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki Klient ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić nam zakupiony produkt. Bardzo prosimy o poinformowaniu nas o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail. Nieotwarty i nieużywany produkt należy starannie zapakować i odesłać na nasz adres. Koszt wysyłki w obu wypadkach pokrywa Klient. Zlecenie zwrotu środków za pośrednictwem systemu użytego do zapłacenia za zamówienie zlecimy w ciągu maksymalnie 3 dni od momentu otrzymania przez nas zwrotu.

6.         Rejestracja i konto użytkownika

6.1     Aby założyć konto na naszej stronie internetowej na podstawie niniejszej sekcji 6, musisz mieć co najmniej 18 lat i mieszkać w Wielkiej Brytanii.

6.2     Możesz zarejestrować konto na naszej stronie internetowej przez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracji konta dostępnego na naszej stronie internetowej, a następnie klikając na link weryfikacyjny w e-mailu, który zostanie wysłany na wskazany adres e-mail.

6.3     Należy powiadomić nas na piśmie lub za pomocą wiadomości e-mail niezwłocznie po odkryciu nieautoryzowanego użycia swojego konta.

6.4     Nie wolno korzystać z konta innej osoby bez jej wyraźnej zgody.

7.         Nazwy użytkownika i hasła

7.1     Jeżeli zdecydujesz się zarejestrować na naszej stronie internetowej, zostaniesz poproszony o wybór nazwy użytkownika oraz hasła do konta.

7.2     Identyfikator użytkownika nie może wprowadzać w błąd i musi być zgodny z zasadami określonymi w treści sekcji 9. Nie wolno używać swojego konta lub nazwy użytkownika do lub w związku z podszywaniem się pod jakiekolwiek osoby.

7.3     Musisz zadbać o zachowanie poufności swojego hasła.

7.4     Należy powiadomić nas na piśmie lub przez wiadomość e-mail niezwłocznie po odkryciu faktu ujawnienia hasła osobom niepowołanym.

7.5     Jesteś odpowiedzialny za wszelkie działania na naszej stronie internetowej, wynikającej z każdego niedotrzymania poufności hasła i możesz być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z takiej awarii.

8.         Zawieszenie i usunięcie konta

8.1     Możemy:

(a)      zawiesić twoje konto

(b)      usunąć twoje konto

(c)      edytować dane twojego konta

          w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

8.2     Możesz sam usunąć swoje konto po zalogowaniu w ustawieniach konta.

9.         Treści użytkownika

9.1     Gwarantujesz i oświadczasz, że treści publikowane na naszej stronie internetowej będą zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9.2     Treści użytkownika nie mogą być nielegalne lub niezgodne z prawem, nie mogą naruszać prawa jakiejkolwiek osoby oraz nie mogą dać podstawy do działań prawnych przeciwko jakiejkolwiek osobie (w każdym przypadku w jakiejkolwiek jurysdykcji, w świetle obowiązującego prawa).

9.3     Treści użytkownika oraz ich przez nas wykorzystanie nie może:

(a)      być oszczercze lub fałszywe

(b)      być obsceniczne lub nieprzyzwoite

(c)      naruszać praw autorskich, prawa moralnego, prawa do bazy danych, znaków towarowych, prawa do wzoru, prawa przekazanego lub innych praw własności intelektualnej

(d)      naruszać polityki prywatności lub prawa regulującego ochronę danych osobowych

(e)      zawierać błędnej porady lub lekceważących oświadczeń

(f)      stanowić nawoływania do popełnienia przestępstwa, nakłaniania do popełnienia przestępstwa lub promocji działalności przestępczej

(g)      wyrażać pogardy względem sądu lub naruszać jakiegokolwiek nakazu sądowego

(h)      stać w sprzeczności z prawem odnośnie dyskryminacji rasowej i religijnej

(i)       obrażać uczuć religijnych

(j)      naruszać ustawodawstwa o ochronie tajemnic

(k)      naruszać jakichkolwiek zobowiązań umownych wobec osoby fizycznej lub firmy

(l)       opisywać przemoc

(m)     być pornograficzne

(n)      być nieprawdziwe, fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd

(o)      składać się z lub zawierać żadnych wskazówek, porad lub innych informacji, które mogą prowadzić do choroba, urazu lub śmierci, lub jakiekolwiek innej straty lub szkody

(p)      zawierać spam

(q)      być obraźliwe, zwodnicze, oszukańcze, napastliwe, antyspołeczne, groźne, nienawistne, dyskryminujące lub podżegające

 (r)     powodować rozdrażnienie, niepokój lub niepotrzebnych niedogodności komukolwiek.

10.      Zgłaszanie naruszenia

10.1    W przypadku odkrycia nielegalnych materiałów lub treści, bądź materiałów i treści naruszających postanowienia niniejszego regulaminu prosimy o kontakt z nami za pomocą wiadomości e-mail.

11.      Gwarancje

11.1    Nie gwarantujemy:

(a)      pełności i dokładności informacji na naszej stronie internetowej

(b)      że materiały i treści na stronie internetowej są materiałami bieżącymi

(c)      Zachowania dostępu do strony internetowej lub jakiejkolwiek usługi na stronie internetowej.

11.2    Zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania lub zmiany niektórych lub wszystkich naszych serwisów oraz do zaprzestania publikacji na naszej stronie internetowej, w dowolnym czasie, według naszego uznania i bez uprzedzenia lub wyjaśnienia. Jeżeli postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej, to użytkownik nie może domagać się z tego powodu zadośćuczynienia.

11.3    W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa oraz z zastrzeżeniem pkt. 12.1, nie ponosimy odpowiedzialności w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu, naszej strony internetowej i korzystania z naszej strony internetowej.

12.      Ograniczenia odpowiedzialności

12.1    Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie:

(a)      ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania

(b)      ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności za oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd

(c)      ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności w sposób, który nie jest dozwolony w ramach obowiązującego prawa.

12.2    Ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności określone w sekcji 12 i w innych miejscach niniejszego Regulaminu:

(a)      podlegają zapisom pkt. 12.1

(b)      regulują wszystkie zobowiązania wynikające z tych warunków lub odnoszące się do przedmiotu niniejszych warunków, w tym zobowiązań wynikających z umowy, z tytułu czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz do naruszenia obowiązków prawnych.

12.3    Nasza strona internetowa oraz informacje i usługi na naszej stronie są dostarczane bezpłatnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody.

12.4    Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat wynikających z jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą.

12.5    Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat biznesowych, w tym (bez ograniczeń) utraty lub zmniejszenia zysków, dochodów, przychodów, używania, produkcji, przewidywanych oszczędności, biznesu, umów, możliwości handlowych.

12.6    Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia jakiegokolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania.

12.7    Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek specjalnej, pośredniej, bądź wtórnej straty lub szkody.

12.8    Jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie, czy któryś z produktów lub którykolwiek z jego składników sprzedawanych na naszej stronie internetowej może powodować reakcję alergiczną.

12.9    Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użycie produktów sprzedawanych na naszej stronie internetowej. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta.

13.      Naruszenie postanowień Regulaminu

13.1    Bez uszczerbku dla innych naszych praw wynikających z postanowień tego Regulaminu, w przypadku naruszenia tych postanowień w jakikolwiek sposób, lub jeśli mamy podstawy podejrzewać, że zostały one naruszone, możemy:

(a)      wysłać jedno lub więcej oficjalnych ostrzeżeń

(b)      czasowo zawiesić dostęp do naszej strony internetowej

(c)      trwale zablokować dostęp do naszej strony internetowej

(d)      zablokować dostęp do naszej strony internetowej urządzeniom korzystającym z danego adresu IP

(e)      skontaktować się z dostawcami usług internetowych w celu zablokowania dostępu do naszej strony internetowej

(f)      wszcząć działania prawne w przypadku naruszenia umowy lub postanowień niniejszego Regulaminu

(g)      zawiesić lub usunąć konto na naszej stronie internetowej.

13.2    W momencie zablokowania dostępu do części lub całości naszej strony internetowej nie wolno podejmować działań w celu ominięcia takiej blokady (z włączeniem założenia nowego konta lub korzystania z innego konta użytkownika).

14.      Inne strony internetowe

14.1    Nasza strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Takie odnośniki nie oznaczają polecania danej strony internetowej.

14.2    Nie mamy wpływu na inne strony internetowe i dlatego z zastrzeżeniem pkt. 12.1 nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z korzystania z nich.

15.      Zmiany

15.1    Od czasu do czasu możemy zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu.

15.2    Zmieniony Regulamin wejdzie w życie od dnia jego publikacji. Użytkownikowi nie przysługuje prawo powiadomienia o zmianach poza publikacją Regulaminu na stronie. Każdy zakup na naszej stronie wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i należy się z nimi zapoznać każdorazowo przed zakupem.

16.      Ustalenia

16.1    Użytkownik zgadza się, że możemy dowolnie dysponować naszymi prawami i obowiązkami wynikającymi z postanowień niniejszego Regulaminu.

16.2    Użytkownik nie może bez naszej pisemnej zgody dysponować naszymi prawami i obowiązkami wynikającymi z postanowień niniejszego Regulaminu

17.      Rozdzielność

17.1    Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieprzepisowe przez sąd lub inne organy, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy,

18.      Prawa osób trzecich

18.1    Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się do nas i do Użytkownika. Nie obejmują one i nie mają mocy wykonawczej przez osoby trzecie.

18.2    Egzekwowanie praw i obowiązków stron wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu nie wymaga zgody osób trzecich.

19.      Całość ustaleń

19.1    W zgodzie z pkt. 12.1 niniejszy Regulamin wraz z naszą Polityką Prywatności i Cookies stanowi reguluje całkowicie relacje między nami, a Użytkownikiem. Obecna ich wersja zastępuje każdą poprzednią.

20.      Prawo i jurysdykcja

20.1    Niniejszy Regulamin jest regulowany i egzekwowany zgodnie z prawem angielskim.

20.2    Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii.

21.      Nasze dane

21.1    Strona internetowa ekosmetyki.co.uk jest własnością i jest administrowana przez firmę eKosmetyki Agata Ksiazek.

21.2    Firma jest zarejestrowana w Anglii i Walli z siedzibą pod adresem:

        eKosmetyki

        Suite 9, Boundary House

        Boston Road

        W7 2QE London.

21.3    Nasz główny adres działalności:

        eKosmetyki

        Suite 9, Boundary House

        Boston Road

        W7 2QE London.

21.4    Możesz się skontaktować z nami listownie pisząc na adres podany powyżej, korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej, za pomocą e-maila na adres shop@ekosmetyki.co.uk, bądź telefonicznie pod numerem +44 7488 448828.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium