Wersje językowe
Polityka prywatności & Cookies

Polityka Prywatności i Cookies 

1. Wprowadzenie

1.1    Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych Klientów oraz osób odwiedzających naszą stronę; w tej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

1.2    Ta Polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do twoich danych osobowych; innymi słowy, gdzie określamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3    Używamy plików cookie na naszej stronie. W zakresie, w jakim te pliki cookie nie są ściśle niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i usług, poprosimy o zgodę na wykorzystywanie plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.

1.4    Nasza strona internetowa zawiera kontrolę prywatności, która wpływa na sposób przetwarzania danych osobowych. Korzystając z mechanizmów kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać bezpośrednią komunikację marketingową. Możesz uzyskać dostęp do kontroli prywatności za pomocą Panelu Klienta.

1.5    W tej polityce "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Agata Ksiazek t/a eKosmetyki. Aby uzyskać więcej informacji o nas, przejdź do Rozdziału 19.

2. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe

2.1    W Rozdziale 2 przedstawiamy ogólne kategorie danych osobowych, które przetwarzamy.

2.2    Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej witryny i usług ("dane o użytkowaniu"). Dane o użytkowaniu mogą obejmować Twój adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, długość wizyty, odsłon strony i ścieżki nawigacji na stronie internetowej, a także informacje o czasie, częstotliwości i strukturze korzystania z usługi. Źródłem danych o użytkowaniu jest Google Analytics.

2.3    Możemy przetwarzać dane umożliwiające nam kontakt z Tobą („dane kontaktowe”). Dane kontaktowe mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres. Źródłem danych kontaktowych jest Klient.

2.4    Możemy przetwarzać dane konta użytkownika witryny („dane konta”). Dane konta mogą obejmować identyfikator konta, imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, daty utworzenia i modyfikacji konta, ustawienia strony internetowej i preferencje marketingowe. Głównym źródłem danych konta jest Klient.

2.5    Możemy przetwarzać informacje przekazane do publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług ("dane publikacji"). Dane te mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji i administrowania naszą witryną internetową i usługami. Źródłem danych publikacji jest Klient.

2.6    Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i usług za pośrednictwem naszej strony internetowej ("dane transakcji"). Dane transakcji mogą zawierać dane kontaktowe i szczegóły transakcji. Dane dotyczące transakcji mogą być przetwarzane w celu dostarczania zakupionych towarów i usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Żródłem tych danych jest Klient oraz nasz pośrednik płatności.

2.7    Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z dowolną komunikacją, którą do nas wysyłasz ("dane dotyczące korespondencji"). Dane korespondencji mogą zawierać treść i metadane związane z komunikacją. Nasza strona internetowa wygeneruje metadane związane z komunikacją za pomocą formularzy kontaktowych. Dane korespondencji mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia rejestrów. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą witryną internetową i działalnością oraz komunikacja z użytkownikami.

3. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

3.1    Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i / lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to zasadnie konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

3.2    Transakcje finansowe dotyczące naszej strony internetowej i usług są obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych, PayPal i Braintree. Będziemy udostępniać dane dotyczące transakcji naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań dotyczących takich płatności i zwrotów. Informacje na temat zasad i praktyk ochrony prywatności dostawców usług płatniczych można znaleźć na stronach https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev , https://www.braintreepayments.com/en-gb/legal/braintree-privacy-policy.

3.2    Przesyłka towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej jest obsługiwana przez Royal Mail i MyHermes. Udostępnimy twoje dane konta (imię, nazwisko, adres dostawy i adres e-mail) naszym partnerom wysyłkowym tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania Twoich zamówień, śledzenia paczek i rozpatrywania reklamacji i zapytań dotyczących dostaw. Informacje o ich polityce prywatności i praktykach ochrony prywatności można znaleźć na stronach https://www.royalmail.com/privacy-notice , https://www.myhermes.co.uk/privacy-policy.html.

3.3    Możemy ujawnić twoje dane konta (imię i nazwisko oraz adres e-mail jednej lub kilku wybranym stronom internetowym firm trzecich w celu monitorowania i ulepszania naszej strony internetowej i usług umożliwiających kontakt z Tobą, abyśmy mogli zbierać opinie po transakcji za pośrednictwem naszej strony internetowej. Każda taka strona trzecia będzie działała jako administrator danych w odniesieniu do danych zapytania, które mu dostarczamy, a po skontaktowaniu się z Tobą każda taka strona trzecia dostarczy Ci kopię swojej własnej polityki prywatności, która będzie regulować wykorzystanie Twoich danych osobowych prze tą stronę.

3.4    Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych, o których mowa w niniejszym Rozdziale 3, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, gdy takie ujawnienie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy, lub w celu ochrony waszych żywotnych interesów lub żywotnych interesów osób trzecich. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, gdy ujawnienie takie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

4. Międzynarodowe transfery Twoich danych osobowych

4.1    W tym Rozdziale 4 musimy poinformować, że nie będziemy przekazywać Twoich danych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

4.2    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe przesyłane do publikacji za pośrednictwem naszej witryny lub usług mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu (lub niewłaściwemu wykorzystywaniu) takich danych przez inne osoby.

5. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

5.1    Ten Rozdział 5 określa nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

5.2    Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego lub tych celów.

5.3    Zachowamy Twoje dane osobowe w następujący sposób: Dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 1 roku i przez maksymalny okres 2 lat.

5.4    Niezależnie od innych postanowień niniejszego Rozdziału 5, możemy zachować dane osobowe użytkownika, gdy takie zatrzymanie jest niezbędne dla zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlegamy, lub w celu ochrony waszych żywotnych interesów lub żywotnych interesów osób trzecich.

6. Poprawki

6.1    Możemy aktualizować tę politykę od czasu do czasu, publikując nową wersję na naszej stronie.

6.2    Powinieneś od okresowo sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tych zasadach.

6.3    Możemy powiadamiać Cię o istotnych zmianach tych zasad pocztą elektroniczną.

7. Twoje prawa

7.1    W tym Rozdziale 7 podsumowaliśmy prawa Ci przysługujące na podstawie przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są skomplikowane, a nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych w celu pełnego wyjaśnienia tych praw.

7.2    Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych:

(a)    prawo dostępu;

(b) prawo do sprostowania;

(c) prawo do usunięcia;

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania;

(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

(f) prawo do przenoszenia danych;

(g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; i

(h) prawo do wycofania zgody.

7.3    Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także, jeśli tak, to dostęp do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegóły dotyczące celów przetwarzania, kategorii danych osobowych i odbiorców danych osobowych. Nie naruszając praw i wolności innych osób dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych w formacie XML za darmo. Możesz uzyskać dostęp i edytować swoje dane osobowe w Panelu Klienta na naszej stronie internetowej po zalogowaniu.

7.4    Masz prawo do poprawiania wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie i z uwzględnieniem celów przetwarzania, do uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

7.5    W pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób; wycofujesz zgodę na przetwarzanie oparte na uprzedniej zgodzie; sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z pewnymi zasadami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego; a dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone. Istnieją jednak wyjątki od prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują miejsce, w którym przetwarzanie jest konieczne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do zgodności z obowiązkiem prawnym; lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

7.6    W niektórych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Są to następujące okoliczności: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale wymagane są dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; i sprzeciwiasz się przetwarzaniu w oczekiwaniu na weryfikację tego sprzeciwu. W przypadku, gdy przetwarzanie zostało na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Przetworzymy go jednak tylko w inny sposób: za twoją zgodą; w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.

7.7    Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych z przyczyn związanych z daną sytuacją, ale tylko w takim zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w korzystaniu z władzy publicznej nam nadanej; lub w celach zgodnych z prawem interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie ma na celu ustanowienie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

7.8    Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowanie do celów marketingu bezpośredniego). Jeśli złożysz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

7.9    Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celach naukowych lub historycznych lub celach statystycznych z powodów związanych z twoją sytuacją, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

7.10  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

(a)    zgoda; lub

(b)    że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia kroków na żądanie przed zawarciem umowy,

        a takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do otrzymywania danych osobowych od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

7.11  Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym zwykle przebywasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia.

7.12  W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania naszych danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

7.13  Użytkownik może wykonywać swoje prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, wysyłając nam powiadomienie listownie lub pocztą elektroniczną, oprócz innych metod określonych w niniejszym Rozdziale 7.

8. Inne strony internetowe

8.1    Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza do oraz informacje o innych stronach internetowych.

8.2    Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki stron trzecich.

9. Dane osobowe osób niepełnoletnich

9.1    Nasza strona internetowa i usługi skierowane są do osób w wieku powyżej 18 lat.

9.2    Jeśli mamy powody, aby sądzić, że przechowujemy w naszych bazach dane osobowe osób poniżej tego wieku, usuniemy te dane osobowe.

10. Aktualizacja danych osobowych

10.1  Daj nam znać, jeśli Twoje dane osobowe, które przechowujemy, muszą zostać poprawione lub zaktualizowane.

11. Pliki cookie

11.1  Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda przesłania strony z serwera.

11.2  Pliki cookie mogą być plikami "stałymi" lub "sesyjnymi": stałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do daty ich wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed upływem daty wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

11.3  Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i z nich uzyskanymi.

12. Pliki cookie których używamy

12.1  Korzystamy z plików cookie w celu:

(a)    ostatnio oglądane przedmioty - używamy plików cookie, aby ułatwić Ci poruszanie się po naszej stronie (cookie Shoper5_lp-pl_PL);

(b)    koszyk - używamy plików cookie do utrzymywania stanu Twojego koszyka na zakupy podczas nawigacji po naszej stronie internetowej (cookie Shoper5);

(c)    zgoda na pliki cookie - używamy plików cookie do przechowywania preferencji związanych z korzystaniem z plików cookie w szerszym zakresie (cookie cookie_read);

(d)    recenzja produktu - używamy plików cookie, aby umożliwić ocenę produktów dostępnych na naszej stronie (cookie product_vote_1).

13. Pliki cookie używane przez naszych partnerów

13.1  Nasi usługodawcy używają plików cookie, a te pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny.

13.2  Używamy Google Analytics do analizy ruchu na naszej stronie internetowej. Google Analytics gromadzi informacje na temat korzystania z witryny za pomocą plików cookie. Informacje zebrane na naszej stronie internetowej służą do tworzenia raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

14. Zarządzanie plikami cookie

14.1  Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptowania plików cookie i umożliwia ich usuwanie. Metody mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem tych linków:

(a)    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)    http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)    https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and

(f)    https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

14.2  Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

14.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

15. Nasze dane

15.1  Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Agata Ksiazek t/a eKosmetyki.

15.2  Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii, a nasz adres rejestracji to:

        eKosmetyki

        Suite 9, Boundary House

        Boston Road

        W7 2QE London.

15.3  Nasze główne miejsce prowadzenia działalności to:

        eKosmetyki

        Suite 9, Boundary House

        Boston Road

        W7 2QE London.

15.4  Możesz się z nami skontaktować:

(a)    listownie, na adres: eKosmetyki, Suite 9, Boundary House, Boston Road, London, W7 2QE ;

(b)    przez formularz kontaktowy na stronie;

(c)    telefonicznie, pod numerem 07488 448828;

(d)    mailowo, na adres shop@ekosmetyki.co.uk.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl